kəmərli

kəmərli
1.
sif.
1. Belinə kəmər, qayış, belbağı və s. bağlamış; qurşaqlı. Ağ çuxalı və ağ arxalıqlı, ikiüzlü Buxara dərisindən papaqlı, şişman göbəyi üzərində gümüş kəmərli Mirzə Səfəri hamı tanıyırdı. Ə. H.. Əmin qəsrində xəlifə tərəfindən təyin edilən qızıl kəmərli qulamlar, zümrüd və yaqut xalxallı cariyələr və zərinələrə bürünmüş kənizlər Azərbaycan heyətinə xidmət edirdi. M. S. O.. // Belinə kəmər tikilmiş, belində kəməri olan. Kəmərli paltar. – . . Təzə uzunboğaz çəkmələrdə, qalife şalvarda və iki döş cibi olan beli kəmərli, yaxalıqlı köynəkdə Şirzad yaraşıqlı idi. M. İ..
2. Belində qurşaq, kəmər və s. olan; çənbərli. Kəmərli çəllək.
2.
sif. zool. Kəməri olan (bax kəmər 2 2-ci mənada). Soxulcanların arasında qırmızımtıl kəmərli olanlarını tapıb, kəmərin 32-ci halqa ilə 37-ci halqa arasında yerləşdiyinə fikir verməli. C. Cəbrayılbəyli.
3.
sif. Üzərində kəmər kimi çıxıntısı olan; tağlı. Kəmərli pəncərə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • RLI Corp. — RLI Corp. nyse|RLI, also known as RLI Insurance Company, is an American property and casualty insurance company headquartered in Peoria, Illinois, with eighteen branch offices conducting business in all fifty U.S. states. Founded in 1965, RLI was …   Wikipedia

 • RLI (disambiguation) — RLI is a protein required for translation initiation in eukaryotes.RLI can also refer to:*RLI Corp. *Rhodesian Light Infantry *Rugby League Ireland *Rand Light Infantry *Renaissance Learning Inc. *Red List Index *RLi an abbreviation for… …   Wikipedia

 • RLI — protein Name=ATP binding cassette, sub family E (OABP), member 1 caption= width= HGNCid=69 Symbol=ABCE1 AltSymbols=RLI, OABP EntrezGene=6059 OMIM=601213 RefSeq=NM 002940 UniProt=P61221 PDB= ECnumber= Chromosome=4 Arm=q Band=31… …   Wikipedia

 • ərli — sif. Əri olan. Ev tikdirənlər təkcə ərli qadınlar deyildi. Ə. Ə.. // İs. mənasında. Ərli qadın. Ərlilərin əri var; Dulların da Allahı. (Ata. sözü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • RLI —   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres   Sigles de quatre lettres   Sigles de cinq lettres   Sigles de six lettres   Sigles de sept… …   Wikipédia en Français

 • RLI — Renaissance Learning, Inc. (Business » Firms) * Realtors Land Institute (Business » Firms) * Rotary Leadership Institute (Community » Non Profit Organizations) * Recycling Laws International (Community » Law) * Recycling Laws International… …   Abbreviations dictionary

 • RLI — ● sg. m. ►INDUS réseau Local Industriel. Ce sont les pendants, dans les usines, des LANs utilisés pour la simple bureautique. Généralement, on fait en sorte qu ils soient un peu plus solides parce que leur environnement est un peu plus agressif …   Dictionnaire d'informatique francophone

 • RLI — abbr. Realtor s Land Institute …   Dictionary of abbreviations

 • ərli-arvadlı — z.. Ərlə arvad bir yerdə; bütün ailəliklə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kəsərli — sif. 1. Yaxşı kəsən, iti. Kəsərli alət. Kəsərli bıçaq. Kəsərli xəncər. – Ortadan kəsərli, qəbzəsi qanlı; İstərəm indidən çalhaçal ola! «Koroğlu». 2. Düz vuran, yaxşı atan. Kəsərli tapança. – Kəsərli silah quldurun əlinə keçəndə, vay doğru və düz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • zəhərli — sif. 1. Zəhəri olan; zəhərləndirici, ağılı. Zəhərli qaz. Zəhərli maddə. – <Naşadda> zəhərli bir əqrəb xasiyyəti vardır. S. H.. İçərimdə zəhərli ilan kimi bir acıq və kin qıvrılırdı. M. İ.. Ovçunu sanki yeddi il susuz qalmış zəhərli bir ilan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”